วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  15
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้ามีการตักบาตร  กิจกรรม  ณ  หอประชุมควนกรด  มีการทอดกฐิน  มอบรางวัลแด่คณะครูอาจารย์  ส่วนในช่วงค่ำมีการแสดงของนักเรียนหลายโรงเรียนด้วยกันซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เคียงทั้ง  มีประกวดร้องเพลงของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  หลังจากนั้นก็มีรำวงย้อนยุค  และมีการเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ปัญหาและอุปสรรค  :  การดำเนินกิจกรรมต่างไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน 
สิ่งที่ได้รับ  การทำงานในแต่ละหน้าที่ล้วนมีความสำคัญแตกต่างกันไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น